WSPÓŁPRACA Z IWRD

IWRD

Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka od 2006 roku wszechstronnie pomaga dzieciom z autyzmem oraz ich rodzinom.

IWRD uzyskał status pierwszej w Polsce i Europie repliki Princeton Child Development Institute w USA, który jest jedną z najlepszych placówek terapeutycznych. Obecnie na świecie jest pięć takich replik, z czego trzy działają na terenie USA. IWRD prowadzi działalność terapeutyczną, edukacyjną i badawczą, wykorzystując najnowsze metody naukowe. Ponadto szkoli specjalistów z kraju i z Europy oraz pomaga w tworzeniu podobnych placówek w Polsce za granicą.

Więcej informacji na stronie www.iwrd.pl

Rekomendacja IWRD

Miło nam poinformować, że nasza placówka – Przedszkole Słoneczny Domek – należy do placówek rekomendowanych przez Fundację IWRD.

IWRD

 

STANDARDY DLA PLACÓWEK REKOMENDOWANYCH PRZEZ IWRD

Placówki rekomendowane przez IWRD prowadzą terapię, której skuteczność jest potwierdzona badaniami naukowymi. W placówkach tych nie wdraża się metod nie udokumentowanych naukowo. Placówki realizują terapię zgodnie z zasadami stosowanej analizy zachowania (terapii behawioralnej) i spełniają następujące standardy:

 1. Terapia jest zorganizowana wg określonych zasad:
 • W przypadku małych dzieci w początkowym okresie prowadzona jest terapia indywidualna lub maksymalnie w grupach dwuosobowych
 • Zaplanowany jest proces wdrażania do grupy – planowe zwiększanie liczby uczniów podczas poszczególnych zajęć
 • Wszystkie pomoce do realizacji zadań danego dnia są odpowiednio wcześniej zaplanowane i przygotowane
 • Pomieszczenia, w których prowadzona jest terapia są dostosowane do prowadzonego programu
 1. W terapii dzieci i młodzieży z autyzmem wykorzystywane są techniki uczenia, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Należą do nich:
 • Plany aktywności
 • Metoda skryptów i ich wycofywania
 • Wideotrening
 • Uczenie incydentalne
 • Technika wyodrębnionych prób
 1. Placówki posiadają dokumentację prowadzonej terapii. Dokumentacja zawiera:
 • Rejestrację wszystkich prowadzonych zadań – dane zbierane co najmniej raz na dwa tygodnie
 • Opis poszczególnych programów wraz z opisem pomocy, wykorzystywanych podczas realizacji poszczególnych zadań
 • Programy są nastawione na rozwijanie wszystkich sfer deficytowych dzieci
 • Rejestrację i opis postępowania w przypadku pojawiania się trudnych zachowań
 1. Wszystkie dzieci posiadają zindywidualizowane systemy motywacji:
 • Odpowiednio dobrane i modyfikowane nagrody bezpośrednie
 • W miarę osiąganych postępów żetonowy system wzmocnień oraz tablice wyboru nagród
 1. Rodzice bądź opiekunowie ucznia są informowani na początku roku o programach edukacyjnych , na koniec roku o poczynionych przez dziecko postępach.
 2. Wszyscy terapeuci zdają raz w roku profesjonalną ewaluację – zakres ewaluacji terapeutów jest uzgadniany z superwizorami z IWRD.
 3. Placówka jest superwizowana przez specjalistów z IWRD. 

Prawa autorskie:   Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka  Gdańsk

 

Reklamy