Procedury

Wszystkie procedury obowiązujące w naszym przedszkolu można znaleźć w poniższych załącznikach:

Procedura w sprawie organizowania spacerów i wycieczek

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura postępowania na wypadek chorób zakaźnych

Procedura na wypadek stwierdzenia wszawicy

Procedura postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia wymagającego ewakuacji

Reklamy