O przedszkolu

Przedszkole Słoneczny Domek to jedno z najciekawszych i najbardziej atrakcyjnych miejsc zabawy i nauki w Kołobrzegu. Tutaj każde dziecko jest wyjątkowe. Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci, zapewniając im możliwość rozwijania własnych zainteresowań i talentów.

Każdy dzień w naszym Przedszkolu jest ciekawy i tak zaplanowany, aby dziecko miało poczucie bezpieczeństwa i aktywnego, twórczego poznawania świata.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 – 16.30, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dwutygodniowej przerwy wakacyjnej, ustalanej na początku każdego roku szkolnego.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM „SŁONECZNY DOMEK” 

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA AKTYWNOŚCI RODZAJ AKTYWNOŚCI DZIECI
 6:30 – 7:30 Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową:
6:30 – 7:30
 • Schodzenie się dzieci.
 • Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
 • Spontaniczna działalności zabawowa – zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.
 • Praca indywidualna z dzieckiem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, obserwacyjnym, terapeutycznym.
7:30 – 12:30 Realizacja podstawy programowej:
7:30 – 7:50
 • Czynności samoobsługowe – przygotowanie do ćwiczeń.
 • Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.
7:50 – 8:30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

I śniadanie:

 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania,
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych ,
 • uczenie dzieci samodzielności,
 • zabiegi higieniczne po śniadaniu.
8:30 – 10:00
 • Spontaniczne działalności zabawowe – zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.
10:00 – 10:40 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia sprzyjające aktywizowaniu mowy, myślenia, doskonalące sprawność umysłową i fizyczną oraz wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.
10:40 12:00
 • Czynności samoobsługowe w szatni.
 • Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, zabawy na placu zabaw, spacery i wycieczki. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela z całą lub w małych grupach, Dobór zajęć oraz ich organizacja uzależnione są od pogody i pory roku.
12:00 – 12.10 Czynności higieniczno–samoobsługowe w łazience, przygotowanie do posiłku.
12:10 – 12:30 Obiad – I danie
12:30 – 16:30 Zajęcia dodatkowe ponad podstawę programową:
12:30 – 13:15
 • Dzieci młodsze- poobiedni relaks, zabawy relaksacyjne, słuchanie muzyki, słuchanie bajek
 • Dzieci starsze – zajęcia edukacyjne, programowe, zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, słuchanie muzyki
13:15 – 13:30
 • Czynności higieniczno–samoobsługowe w łazience, przygotowanie do posiłku.
13:30 – 14:00
 • Obiad – II danie
14:00 – 15:00
 • Zajęcia dodatkowe organizowane przez przedszkole, ( ruchowe, taneczne, i inne)
15:00 – 16:30
 • Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, rozwijanie zainteresowań. Rozwijanie inteligencji wielorakiej. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych, praca indywidualna, obserwacja pedagogiczna. Pobyt na powietrzu.
 •  Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami dzieci.

Reklamy