Okres adaptacyjny

Mając na uwadze dobre samopoczucie dzieci, organizujemy w naszym Słonecznym Domku spotkania adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci. Podczas takich spotkań dziecko może wspólnie z Rodzicem zwiedzić Przedszkole, uczestniczyć w zajęciach i zabawach organizowanych w grupie, poznać kolegów i nauczycieli. Pierwsze wspólne zabawy, nauka piosenek, wierszyków, poznanie rytmu dnia w Przedszkolu, zbuduje zaufanie do nauczycieli i ułatwi dziecku rozstanie z Rodzicami.

Serdecznie zapraszamy!

Reklamy