Cennik

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5 – 6 roku życia.


Dzieci posiadajace orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub zaburzenia pokrewne opłacają czesne wysokości 200 zł miesięcznie.


Cennik na rok szkolny 2016/2017:

Jednorazowa opłata wpisowa – 300 PLN 
Stała oplata miesięczna – 350 PLN

Wyżywienie – 180 PLN

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW!

 


W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach:
– logopedycznych,
– języka angielskiego,
– ruchu rozwijającego metodą Weroniki Sherborne,
– rytmicznych,
– gimnastyki korekcyjnej,
– religii.

Serdecznie zapraszamy!

Reklamy