AUTYZM – TERAPIA

Przedszkole Słoneczny Domek współpracuje z  Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym (www.autyzmkolobrzeg.pl) specjalizującym się w terapii dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewynymi.

Centrum prowadzi długoletnią działaność na terenie Kołobrzegu.

Poza ciekawym, indywidualnym, pełnym zaangażowania i pasji podejściem do każdego dziecka w naszym przedszkolu, oferujemy również specjalistyczną terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 


TERAPIA

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w ramach pobytu w przedszkolu, mają codzienną indywidualna terapię 1:1,  w wymiarze 1,5 godziny.

Terapię prowadzą wysoce wyspecjalizowani i profesjonalni terapeuci.

Terapia dzieci opiera się na zasadach analizy behawioralnej stosowanej (ABA).

Praca edukacyjno-terapeutyczna dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, przebiega wg programów, opracowywanych indywidualnie dla każdego dziecka i zgodnych z założeniami ABA. Programy dostosowane są do indywidualnych potrzeb dzieci i nastawione na rozwijanie umiejętności deficytowych w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych.

Główny nacisk kładziemy na rozwój mowy, zdolności komunikacyjne i umiejętności społeczne. W ramach pobytu w przedszkolu, dzieci mają zapewnioną także ciągłą, systematyczną integrację z grupą rówieśniczą.

Poniżej widoczne są filmy z fragmentami indywidualnie prowadzonej terapii behawioralnej:


AUTYZM

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Oznacza to tyle, że dziecko wykazuje nieprawidłowości w różnych sferach rozwoju. Są to zaburzenia w sferze:

-komunikacji,
-umiejętności społecznych,
-zachowań, zainteresowań.

Autyzm występuje czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Objawy autyzmu widoczne są zwykle przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Jednakże zdarza się, że u niektórych dzieci pierwsze symptomy autyzmu widoczne są już w okresie niemowlęcym, u innych rozwój przebiega prawidłowo do drugiego roku życia i nagle następuje regres.

Kiedy szukać pomocy, co powinno zaniepokoić rodzica:
– brak uśmiechu na widok znanych osób,
– brak lub unikanie kontaktu wzrokowego,
– unikanie kontaktu cielesnego,
– brak reakcji na własne imię,
– zaburzenia w rozwoju mowy lub jej całkowity brak,
– opór wobec zmian, ( rutyny)
– unikanie zabawy i kontaktu z dziećmi, zabawa samotna,
– nieadekwatny płacz lub śmiech,
– wykorzystanie zabawek w sposób niestandardowy, niewłaściwy.


Rodzicu zapamiętaj:

Im wcześniejsza diagnoza – tym wcześniejsza terapia.
Im wcześniejsza terapia – tym większa szansa na poprawę funkcjonowania Twojego dziecka i całej Rodziny.


Więcej informacji na temat autyzmu, terapii, oraz działanośći Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego znajdziesz na www.autyzmkolobrzeg.pl .

 

 

Reklamy